Bouwkundig toezicht

Een bouwproject is een complex geheel. Het toezicht houden daarop vraagt om inzicht en deskundigheid. Wie controleert of de aannemer de in het bestek voorgeschreven kwaliteit van de bouwmaterialen op de juiste manier toepast?

 

Verder is er toezicht nodig op de voortgang van de werkzaamheden in relatie tot de planning. Het is van belang dat de opdrachtgever de zekerheid heeft dat wat de aannemer factureert ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

 

Met  een toezichthouder van Bouwcoach van den Broek bent u er zeker van dat uw bouwproject naar verwachting wordt gerealiseerd.

 


               Bouwcoach van den Broek   |   Slikkenburghof 17   |   5035JK Tilburg   |   Tel: 06 - 29230003   |   E-mail: Info@bcadvies.nl